9. אהרן דוד גורדון — יהודי, עובד־אדמה, אנרכיסט (1922-1856)

א " ד גורדון היה אנרכיסט . מדינת הלאום המודרנית , המבוססת על צבא , משטרה ואדמיניסטרציה שלטונית , הייתה בעיניו ביטוי קיצוני של הרשעות והרוע שבאדם . המדינה הריבונית מתיימרת להעניק לעם עצמאות וחירות , אבל לאמתו של דבר היא מדכאת אותו ועושה אותו לעם של עבדים . מסקנתו של אד " ג הייתה ברורה : אם תתגשם הציונות בדמות מדינת לאום שקמה בחסות קולוניאליסטית , ולא בדמות תנועת תחייה שמשתפת פעולה עם הערבים ומכירה בזכותם לעצמאות לאומית בארץ שהם יושבים בה זה דורות רבים – לא תהיה זאת גאולה מן הגלות , כי 269 אם גלות בצורתה הגרועה ביותר . דבריו אלה של אליעזר שביד , בחיבורו האחרון שכתב על נושא זה ב - , 2014 הם סיכום תמציתי של תורתו האנרכיסטית של א " ד גורדון , ולמרות הבדלי ניואנסים בין החוקרים , בעיקרם , אין דברים אלה שונים ממה שנכתב עליו בחמישים השנים האחרונות : לפחות בשאלת ה " אנרכיזם " אנו היום מבינים אותו כדבעי . ועוד טוען שביד , כי הוא מוצא אקטואליה פוליטית בלימוד מחודש של תורת א " ד גורדון - עקב " התעוררות המחאה החברתית על המדיניות הנאו - קפיטליסטית של ממשלות ישראל " . לכן , טוען שביד , הבנה מעמיקה של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל