5. הרמן (יחזקאל) כהן (1918-1842)

לסעיף זה הגעתי באקראי בכנס של ה - SBL בשיקגו , בהרצאה על " האנרכיזם הנבואי - דתי " של פרופ' הרמן כהן , ובעקבותיה עלה בדעתי לייחד לו דיון . עם זאת , ומכיוון שנמצאתי בסיום כתיבת הספר שלפנינו וכבר נתארכה הכתיבה , אמנם החלטתי להציג את הגותו של ה ' כהן מפאת חשיבותה , אך להביאה בקצרה , והקורא המעוניין , שירצה להרחיב את היריעה על אודות חכם זה , יוכל לעשות זאת גם בעזרת הביבליוגרפיה הבסיסית שתובא להלן . המקורות העיקריים שהיו לפניי היו שלושה מכתביו בעברית ( דת התבונה , כתבים על היהדות , עיונים ביהדות ); וכן הערכותיהם של חוקרים כמו ס ' אוקו , י ' בן שלמה , ש "ה ברגמן ונ ' רוטנשטרייך ( ראו כולם ברשימה הביבליוגרפית ) . ראויים דבריו מצד הגותו , בכלל , ומצד כתיבתו בנושא הנידון בחיבורי זה , בפרט , להתייחסות מעמיקה יותר ; אך , כאמור , קצר המצע מהשתרע . הרמן כהן כהן היה בנו של חזן ומורה - דת בקוזוויג ( קהילה קטנה בגרמניה המרכזית ) . בילדותו למד תורה ויהדות מפי אביו , שהקפיד עמו על לימודי היהדות , ובבגרותו למד בבית המדרש לרבנים בברסלאו , ולאחר מכן - פילוסופיה באוניברסיטאות של ברסלאו ושל ברלין . נשא לאישה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל