4. לודוויג (שלמה־לוי) שטיינהיים (1866-1789)

לודוויג ( שלמה - לוי ) שטיינהיים היה רופא וגם פילוסוף של הדת . נולד בגרמניה , למד רפואה בקיל , שימש רופא באלטונה וחי שנים רבות ברומא . נחשב " נציג מובהק של דור המשכילים היהודים אחרי מנדלסון " ואף " אחד ההוגים החשובים בתולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה " , שכמעט אינו מוכר לציבור היהודי בארץ . הגותו התיאולוגית : " על ההתגלות" מלבד פרסומים ברפואה ובמדעי בטבע פרסם גם דברי שירה , ובייחוד מאמרים בעלי אופי תיאולוגי . שני ספריו החשובים בתחום זה הנוגעים לענייננו הם ההתגלות לפי מושג התורה של כנסת ישראל ( , ( Die Offenbarung nach dem Lehrbegriffe der Synagoge , Leipzig 1835 - 1865 , Vols . I - IV ( כתיבתם של ארבעת הכרכים אכן ארכה 30 שנה !); והמדיניות לפי מושג ההתגלות כתיאוקרטיה ( Die . ( Politik nach dem Begreiffe der Offenbarung als Theokratie , Leipzig 1845 את עמדתו התיאולוגית העיקרית הוא פיתח מתוך פולמוס עם הנצרות וגם במקביל עם יהודים בני זמנו ( כמו משה מנדלסון ) , שזיהו את תוכני הדת עם אמיתות הפילוסופיה . הרעיון המרכזי שבשיטתו הוא , " כי האמת הדתית נגלית בהתגלות בלבד וכי יש ניגוד תהומי בין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל