פרק יב: אנרכיסטים יהודים: לא־אורתודוקסים, "רליגיוזים", בעת החדשה

בפרק זה אציג עשרה אנרכיסטים יהודים , לא אורתודקסים , אבל יהודים על - פי תודעתם העצמית והכרתם , שפעלו בעת החדשה במשך יותר ממאה שנה . חמשת הראשונים ברשימה חיו ופעלו באירופה ( בעיקר , בגרמניה ובצרפת ) וחמשת האחרונים החלו את פעילותם באירופה ( בעיקר , בגרמניה וברוסיה ) ואחריתם - בישראל ולאחר עלייתם אליה . לרובם היה רקע היסטורי , תרבותי וחברתי , שונה זה מזה ; ודווקא שוני זה ביניהם מבליט את האופי האוניברסלי של האידיאה האנרכיסטית , הגוברת על הבדלי מקום וזמן , חברה ותרבות , שפה ודת . 1 תודה לפרופ ' עמנואל אטקס מהאוניברסיטה העברית , שקרא את טיוטת הפרק . ביקורתו העיקרית נוגעת לנקודת המוצא של החיבור , המכניסה תחת מסגרת אחת תופעות מגוונות , תרבותיות והיסטוריות , וכוללת את כולם תחת כותרת אחת של " אנרכיזם יהודי " . האישים השונים המתוארים בפרק זה הרי " פעלו כולם בתוך הקשרים שונים , לעתים קרובים ולעתים רחוקים זה מזה " וכדי " להצביע על המשותף ביניהם " , טוען אטקס , " אתה נוטה לנתק אותם מן ההקשר הספציפי שבו חיו ופעלו " . זאת ועוד : " היסטוריה של הרעיונות , כפי שאני ( ע " א ) מבין אותה , היא ניסיון להבין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל