ד. רבי משה בין מימון (1204-1138) — ממונרכיה (פוליטית) ל"אנרכיה" (דתית)

הרמב " ם ( " הנשר הגדול " ) נחשב גדול הפוסקים בכל הדורות , ואיש אשכולות נדיר : פילוסוף , מדען , דיין , רופא ומנהיג ציבור ( והוכר כפילוסוף וכרופא גם בתרבות הערבית והאירופית ) . נולד בקורדובה שבספרד , שבה שימש אביו , רבי מימון , כדיין הקהילה . עקב רדיפות מצד קנאות מוסלמית נדד הרמב " ם ומשפחתו מספרד למרוקו , למצרים , שם פעל רבות , ואף עלה ב - 1165 לארץ ישראל . אי אפשר להציג במשיכת קולמוס אחת את כל פועלו ואת מסכת חייו הגדולה , במגוון כה רחב של תחומים , וכאישיות המצדיקה את התואר הייחודי שהוענק לה : " ממשה [ רבנו ] עד משה לא קם כמשה ( הרמב " ם ) " . עם זאת , אזכיר בקצרה את יצירותיו החשובות , שהגדולה בהן היא " משנה תורה " ( החיבור נקרא גם " הי " ד החזקה " , בשל י " ד ספרים שיש בו ); הספר הוא סיכום של כל חוקי התורה והמצוות - והיחיד שהרמב " ם כתב בעברית ; כל השאר נכתבו בערבית ( ובאותיות עבריות ) . הרמב " ם כתב פירוש לשישה סדרי משנה וגם חיבר את ספרו הפילוסופי הגדול " מורה הנבוכים " . עוד כתב רמב " ם כמה " הקדמות " ( לפירושו למשנה ; ל " פרק חלק " במסכת סנהדרין ; ולמסכת אבות [ " שמונה פרקים " ]) ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל