ג. רבי יהודה הלוי (1141-1075) — מבט "אנרכיסטי"

רבי יהודה הלוי ( ריה " ל ) היה " מגדולי משוררי ישראל ומחשובי הוגי - הדעות ביהדות " ואף " היחיד מבין הוגי - הדעות היהודים בימי הביניים , שאפשר להעמידו בצדו של הרמב " ם " . נולד בטולדו שבספרד למשפחה משכילה , וזכה לחינוך רחב בתחומי היהדות ובתחומי ההשכלה הכללית - הערבית . התוודע ל " גדול משוררי הדור " , ר ' משה בן עזרא , ולימים גם אל רבי אברהם אבן עזרא , ונדד עמו בספרד המוסלמית . כיוון שהרפואה הייתה מקצועו , לימים , שימש גם רופא החצר של מלך קסטיליה . כבר בחייו זכה להערכה רבה ולהערצה בשל יצירותיו , ובאחרית ימיו עלה לארץ ישראל ( ב - . ( 1140 לפי הסיפור הידוע ( שלא אושרר ) , דרסו פרש מוסלמי בשעה שדרך על אדמת הארץ . ריה " ל התפרסם במיוחד בגין ספרו הפילוסופי - יהודי ספר ההוכחה והמופת להגן על האמונה המושפלת והבזויה , שנודע בעברית בשם הכוזרי , כפי שהעניק לו רבי יהודה אבן תיבון שתרגמו מערבית - יהודית . שנים רבות שקד על כתיבת הספר , אותו עיצב כדרמה מומחזת וכסיפור המנתח את התגיירותו של מלך כוזר , המוצג כדיאלוג בינו לבין " החבר " , הלוא הוא הרב היהודי . ריה " ל נודע גם בזכות שיריו - שירי קודש ושירי ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל