ב. רבי אברהם בן עזרא (1164-1089)

כנכתב לעיל היה פרק זה מתוכנן להתבסס רק על הגותו של אברבנאל , שכבר יצא טיבו בעולם כאנטי-מלוכני , ואילו הסעיף על ראב " ע נולד בתשע " ב עם פרסום הספר תיאוקרטיה והומניות מאת מנחם רצון ( מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בן גוריון ) . קבלתי ברצון את ספרו של רצון , הן בגלל מה שכתב על אבן עזרא עצמו והן בשל הדימיון שמחברו מוצא בין ראב " ע ובין דון יצחק אברבנאל . ממנו עולה , שבהפרש של מאות שנים העלו שניים מגדולי פרשני הפשט הספרדיים , ראב " ע ור ' יצחק אברבנאל , רעיונות דומים על חירות , על חברה יהודית החותרת לחיי צדק ושיוויון , ובייחוד על שלילת המלך והמלוכה . הכתובים שאנתח להלן אינם אפוא שלי , אלא משקפים את עמדתו של מנחם רצון , כדברי סיכום ותמצית של מחקרו , ובלא דיון של ממש עמו ( ובהסתמכי על שני מנחיו בעבודה , זאב הרוי וג ' פרי מייסי מהאוניברסיטה העברית , חוקרים מובהקים , אשר חזקה עליהם שבחנו היטב את עבודתו ) . בסוף הפרק אבקש להעריך , מהי ההצדקה לטיעון , שהגותו האנטי - מלוכנית של ראב " ע אכן משקפת הגות דתית - " אנרכיסטית " . מספרי העמודים להלן , אם לא צוין אחרת , הם מספרו זה של מנחם רצון . רבי אב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל