ה. אנרכיזם ואסלאם

ישנם המייחסים גם לאסלאם ( שביסודה , היא דת סמכותית עד מאוד ) תכונות אנטי - סמכותניות , תוך הסתמכות על הסופיזם . בסוף המאה ה - 20 נוצר שילוב בין האיסלאם לאנרכיזם , ודוגמא לכך היא החיבור איזור אוטונומי ארעי , ( Temporary Autonomous Zone ) TAZ שנכתב על - ידי " חכים ביי " ( פסבדון , כנראה של אינטלקטואל אמריקאי ) , והוא מניפסט הקורא ליצירת " אזורים אוטונומיים ארעיים " שישמשו בסיס להתפשטות אנרכיסטית כללית . המחבר , כמו אנרכיסטים רבים , מתנגד לרעיונות של שלטון או ממשלה , ותומך בהתנגדות לממשל המודרני . 21 ליבנה , אנרכיזם , עמ ' . 682 G . Woodcock , Anarchism : A History of Libertarian Ideas and Movements , Canada 1962 ( reprint , 1986 ) , 22 . p . 185 החיבור נחשב ספר יסוד בנושא . 23 לנדאואר , כתבים , עמ ' . 76 24 דיון בנושא ראו בתחילת פרק יז להלן , על האנרכיסט הנוצרי - דתי ליאונרד ראגאץ . 25 תרגם מאנגלית יובל טל , רימון - כתר : ירושלים . 2006 26 תורה פילוסופית של מורים ביוון העתיקה , שעיקר עיסוקם היה בהוראת רטוריקה ודיאלקטיקה . הסופיזם מאופיין ברלטיביזם ובאמונה , כי ההגעה אל האמת היא בלתי - אפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל