ב. במסורת הנוצרית (שהושפעה מזו היהודית?)

רוב הספרות האנרכיסטית - הכללית - הקיימת היום , הדנה ביחסי אנרכיזם ודת , עניינה הדת הנוצרית בלבד ( ומעט גם דתות המזרח הרחוק ) , החל בפרודהון ובבקונין ועד לאנרכו - סינדיקליסטים הספרדים . בדרך - כלל אנרכיסטים , עד היום , מפתחים חשד כלפי כל דת מאורגנת בהאמינם , כי הדתות המאורגנות הן היררכיות מטבען , וברוב המקרים הן משתפות פעולה ותומכות במבני הכוח השלטוני הקיימים , כמו מדינה או הון . עם זאת , ישנם אחרים הכורכים יחד אנרכיזם עם תפיסות דתיות , בעיקר נוצריות . היו שגילו את יסודות האנרכיזם הקדום בנצרות הקדומה והמאוחרת , ולדעת שלמה אבינרי " בנצרות הקדומה , שהושפעה ממסורת נביאי ישראל , הייתה המדינה פרי החטא הקדמון , וב " טרום - החטא לא היה מצב של אנרכיה ... [ שלילית ] שכן בני האדם התנהגו מתוך משמעת פנימית , ומתוך ריסון עצמי " . אנרכיסטים נוצרים סבורים , כי אין סמכות גבוהה יותר מאשר אלוהים , והם מתנגדים לסמכויות פוליטיות ארציות כמו ממשלות , ואפילו להיררכיה של כנסיות . יש מביניהם הפותחים את הגותם בהבאת שני המקורות הידועים מן התנ " ך - התנגדות גדעון ( שופ ' ח ) ושמואל ( שמ " א ח ) למלוכה האנושית . יש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל