פרק י: "אנרכיזם" דתי בתרבויות ובדתות אחרות

פרק קצר ובלתי - שלם זה מציג הערות אחדות הנוגעות לעמדות " אנרכיסטיות " שנמצאו בתרבויות ובדתות אחרות . אין בפרק זה דיון ואף לא סיכום , אלא הערות המצביעות על היקף אפשרי של הנושא ומגמתו . אלה הובאו לשם התרשמות ראשונית , והן פתוחות להמשך הדיון ולמחקר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל