א. "אש זרה" במסורת היהודית, בכלל

תפוצת הרעיון האנרכיסטי מהמקרא ועד להגות בת - זמננו היא לכאורה רחבה מאוד . עם זאת , על כל תובנה , או הערכה , לעמוד במבחן הסברא בכל מקרה ועניין . לאנרכיזם החילוני , הנשען על השכל האנושי , לכאורה הגבולות הם גבולות המוסר וההיגיון האנושי . לעומתו , לאנרכיזם הדתי ישנם גבולות , פורמליים ורעיוניים , של הלכה . השאלה שאציג , האם " אנרכיזם קדוש " עשוי לפרוץ גבולות , היא בעיקר בשני תחומים הנושקים אהדדי - בתחום של דת ו " רליגיוזיות" ( במובן של חיי נפש ושל רצון פנימי של המאמין המשתוקק להגיע אל הקודש פנימה ); ובתחום של דת והלכה ( במובן של פריצת גדרי חוק ודין ) כדי להגיע , לדעת המאמין , קרוב יותר אל אלוהיו וכלשונו של אברבנאל : " כי נפש האדם בגשתו אל הקודש תכסוף לראות חוץ מגבולו " . האם " אנרכיזם קדוש " כזה ייכנס לגבולות האסור , ומבצעיו יורחקו מהקהל או ייענשו בדרך כלשהי ? נושא זה כנראה מקיף עולם שלם , והערותיי הקצרות להלן אינן תחליף לדיון ממצה בו , אלא בגדר מחשבות ראשוניות בלבד - לפתיחת הדיון ולא לסיכומו . מהן נראה שאכן , ישנם לכאורה במקרא כמה מקרים של התפרצות קדושה , שאפשר להגדירה כ " אנרכיסטית " , כמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל