פרק ט: גבולות האנרכיזם הדתי ("אש זרה"): במקרא, במדרש, בקבלה ובחסידות