פרק ח: המשפט העברי בהיבט "אנרכיסטי" (הצעת פרופ' חנינה בן-מנחם, האוניברסיטה העברית)

דיון מפורט בסוגיית " האנרכיזם הדתי " בהקשר של המשפט העברי עשוי לחרוג בהרבה מגבולותיו של ספר זה , המקיף כבר תחומים רבים ( די להביט בשלושת הכרכים עבי הכרס של ספרו המונומנטלי של פרופ ' מנחם אלון , המשפט העברי , כדי לקבל מושג על היקפו העצום של תחום רחב זה ) . לכן בפרק זה אביא בתמצית את סיכומי הדברים ממאמרו המאלף של חנינה בן - מנחם , " המשפט העברי והמשפט החוקתי במדינת ישראל " , בלשונו ולפי הבנתו ובלא דיון של ממש עמו ( להוציא הערות ראשוניות ) , ואף בלא הבאת עמדות מחקריות החולקות עליו . עוד אעיר , כי המונח " אנרכיזם " שהעליתי כאן בהקשר המשפט העברי שלי הוא , ובן - מנחם לא נקט אותו . אף - על - פי - כן זו , לדעתי , המסקנה המתבקשת מדבריו - יראה הקורא וישפוט . כאמור , מובאים כאן דבריו כדעה יחידה לשם פתיחת הדיון , והרוצה לדקדק בדבריו ולדון בהם בהרחבה , יעיין נא במקורם . על מאמרו הוספתי בפרק זה הערות שוליים להבהרת העניין , וכולן מדעתי ועל אחריותי . כדי שיוכל הקורא להבדיל בין עמדותיו ובין התוספות שלי , הבאתי את דברי בן - מנחם בשלמותם , כולל הערות השוליים שלו - כל אלה שנצרכתי לצטטן בגוף הפרק , ורק מעל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל