7. עמדה שיוויונית בתקופת חז"ל: חברה עממית ולא־היררכית

וכאן הגענו לממד ה " אנרכיסטי " השביעי : בתמורות חשובות שהתחוללו בעולמה של החברה בישראל –חלקם עוד בסוף ימי הבית ולפני חורבנו , וחלקם לאחר החורבן . תמורות אלה נגעו לאופיה המתחדש של החברה הישראלית , שבה התעצמה המגמה של שיוויוניות דתית וחברתית , תוך הסתייגות מהיררכיה מעמדית . 173 לפרשת המלך , דבר ' יז , " ] 15 שום תשים עליך מלך , אשר יבחר ה ' אלוהיך בו " ] מפרש / מתרגם יוב " ע : " תתבעון אולפן מן קדם ה "' [ תדרשו תורה מלפני ה ' ] , " ומבתר כדין , תמנון עליכון מלכא " [ ולאחרי כן , תמנו עליכם מלך ] " . התרגום הפך את סדר הפסוק , והקדים תביעה " לדרוש תורה מלפני ה "' , עוד לפני מינוי המלך , ו " בכך הפך התרגום את המצווה ל ' רשות ' , דהיינו , למצווה על הפרוצדורה של ההמלכה , ולא על ההמלכה עצמה " ( הרב אלחנן סמט , עיונים ב , עמ ' . ( 355 174 " מותר שתשים עליך מלך " ( פירושו לתורה ); ראו אצל מלמד , המחשבה המדינית , עמ ' , 230 הערה . 3 175 לדעתו , צריך מלך רק בעת מלחמה , ולא לזמן שלום ; ראו אצל מלמד , שם , עמ ' . 230 176 בן דורו של הרמב " ם ; ראו ש ' אסף , " אגרות ר ' שמואל בן עלי ובני דורו " , תרביץ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל