5. חופש היצירה ו"אנרכיזם רוחני" במדרש חז"ל

לארבעה ממדים שונים ומשלימים אלה , המצטרפים יחדיו לתובנה שאת אופיה אנו מגדירים כ "אנרכיזם דתי " , מצטרף ממד חמישי - " אנרכיזם רוחני " ואגדה פורצת גדר . " באגדה הכול פתוח ... ומעולם לא נסתמו מעיינות החידוש והיצירה החופשית" מדרשי האגדה הרבים ( שהם בעיקרם יצירה ארצישראלית , אשר החלה להתגבש מאז התקופה שלפני מרד החשמונאים [ המאה ה - 2 לפני הספירה לערך ] ונמשכה עד לכיבוש הערבי [ המאה ה - 7 לספירה לערך , והרי זו תקופה של קרוב ל - 1 , 000 שנים ]) נתחברו בשעת זעזועים כה קשה לעם היהודי , ששיאם בפיצול לכתות ולזרמים בתקופת חורבן הבית ובפיזור היהודים בגלות . אין ספק , שהאגדה ניסתה במיטב כוחה לעצב " תגובה יוצרת לתמורות ולזעזועים הרבים שעברו על עם ישראל בארצו בתקופה ארוכה זו " על - פי שהיא בעיקרה " משועבדת " למקרא , אין הדבר מונע ממנה להעלות פנים חדשות וללמוד לקחים 119 שרלו , כבית הלל , עמ ' 23 ואילך . 120 המהר " ל , הקדמה לספר באר הגולה , עמ ' ט ; ודבריו מבוססים על הגמרא בחגיגה ג , ע " ב . 121 בגמרא הידועה בחגיגה , שהובאה בהערה הקודמת : '" בעלי אסופות ' - אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל