3. חכמים במקום נביאים: מעידן של "בת קול" מן השמים לעידן של הכרעה אנושית

בהמשך טבעי לשתי המהפכות הקודמות ( שהן עיקר ובסיס לפרק זה : מבית - מקדש לבית - מדרש ומכוהנים לחכמים ) באנו אל השלישית ( ואל כל האחרות , המשתלשלות מהן ) . א " א אורבך מנתח תהליך חשוב נוסף , שהוביל לנטילת האחריות והסמכות מהנביאים והעברתן אל החכמים בתחום של תורה ומצוות , תוך שחרור " כל אלה מכל תלות בכוחות על - טבעיים " . התפתחות זו , שחלה בתורה שבעל - פה , חשפה מאבק בכתות וגם בעמדות השונות בעם ישראל של ימי החורבן ואחריו . עם זאת , הוכרעה הכף לטובת סמכותם של חכמים והכרעותיהם . כחכמים , הם פעלו מכוח סמכותם האנושית ולא מכוח " בת קול " מן השמים . התעצמותה של מסורת התורה שבעל - פה לא עברה בקלות , ויוסף בן מתתיהו העניק ביטוי חד למחלוקת זו שניטשה בין הפרושים לצדוקים : " עכשיו רוצה אני להגיד , 86 אור חדש , עמ ' . 77 פינקלשטיין טורח להוכיח שמספר השלבים בשלשלת הקבלה הוא במכוון סימטרי ( 7 ו - , ( 14 ולא אאריך . סברתו בעניין נראית , ואילו הייתה מופיעה במפורש בתלמוד , הייתה חזקה יותר . 87 שם , עמ ' , 83 ובהערה 14 מקורות נוספים . במקום אחר ( הפרושים , הערה 105 בעמ ' כד - כה ) מרחיב פינקלשטיין בהתפשטות ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל