4. כת מדבר יהודה: הסתייגות מן השלטון המדיני והתכנסות הכת ב"מדבר"

העיון בנושא זה של " אנרכיזם דתי " בספרות קומראן ( כולל פשר חבקוק וה " מדבר " ) עדיין בחיתוליו , 64 חזור ובחון בחנתי את ספרות קומראן ואת ספרות המחקר הענפה עליה ( במיוחד בתיאוריות של הפרופסורים חנן אשל ודבורה דיאמנט , בגלל עמדותיהם הקרובות לנושא ) , במטרה להיווכח , האם יש בה יסודות " אנרכיסטיים " . הנחתי זו המשוערת התבססה על הנתון , שפרישת כת ה " יחד " מהכהונה הירושלמית לשם הליכה ל " מדבר " , היה בה משום התרסה נגד הממסד הירושלמי הכוהני , ההיררכי והמושחת ( לדעת הפורשים : בעיקר , בענייני שחיתות ממון ויחסי - אישות , ועברות על דת , כלליות ); וזאת , לשם הקמת חברה אלטרנטיבית " אנרכיסטית " כלשהו ( כמו הטענה , שלפיה , אנשי היחד היו " משתחווים למזרח , ואחוריהם לירושלים " ) . ועל אף בחינות רבות שבהן בחנתי את הסוגיה , מסקנתי היא , ובהתאם לתפישתי את המושג " אנרכיזם " , שלא נמצא בסיס של ממש להוכחת השערה זו . האיסיים אולי מרדו בהיררכיה כוהנית ( ירושלמית ) אחת , אבל הקימו תחתיה היררכיה כיתתית ( מדברית ) אחרת : אמנם נזירית ונקיית כפיים , אבל נוקשה עוד יותר . כך , למשל , באחד ממאמריו מנתח חנן אשל את המאב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל