2. תקופת החשמונאים: התנגדות להעצמת השלטון המדיני (באיחוד המלוכה עם הכהונה)

בסוף המאה ה - 2 לפנה " ס החליט השליט החשמונאי ( יהודה אריסטובולוס או אחיו אלכסנדר ינאי ) להוסיף את התואר " מלך " על התואר " כוהן גדול " שירש מקודמיו . התואר החדש ( " מלך " ) , שנוסף על התואר הקודם ( " כוהן גדול " ) , עורר התנגדות אצל הפרושים . עדות מאוחרת להתנגדות זו נמצאה בתלמוד : דתניא , מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית וכיבש שם שישים כרכים ... והיה שם איש ... בליעל ואלעזר בן פועירה שמו . ויאמר לינאי : " לבם של פרושים עליך ] נגדך [ " . " ומה אעשה ? " " הקם להם בציץ שבין עיניך ] הראה להם שכהן גדול אתה , ויכבדוך [ " . הקים להם בציץ שבין עיניו . היה שם זקן אחד , ויהודה בן גדידיה שמו , ויאמר לינאי : '' רב לך כתר מלכות , הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן " ! שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים ] ושבויה פסולה לכהונה . אבל 14 השמועה נבדקה , ונמצאה כלא נכונה [ ... וייבדלו חכמי ישראל בזעם ] שכעס עליהם המלך [ . השאלה המחקרית היא , האם התנגדות הפרושים לחשמונאים נבעה מגישה עקרונית המחייבת הפרדת הרשויות ( ואז היא נוגעת לנושא חיבורנו ) או מגישה מעשית ועניינית , ולא עקרונית , ואז אינה שייכת לנושא הדיון כאן ? כיוו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל