ד. סיכום ומסקנות של חמשת סיפורי הבבואה

( א ) המסקנות מסיפורי הבבואה א . סיכום . בשני סיפורי הבבואה הראשונים קיימים יחסי ניגוד אישיים בין מנהיגים , בעוד שבשלושת סיפורי הבבואה האחרונים קיימים יחסי עימות בין העם ובין מנהיגותו . את עיקר המסקנות מחמשת סיפורי הבבואה אפשר לתמצת כך : בסיפור הראשון נתגלה , כי בעוד שלאהרן הכהן הוצע יורש ( במשרת שירות דתית ) , לא הוצע יורש כזה ( במשרת שירות מדינית ) למשה ( עד שפנה אישית וביקש זאת ) . מכאן הסקתי , כי כתובים אלה שוללים את המנהיג האנושי כסותר את מלכות שמים . בעימות השני , של השבטים מול משה , " תיקן " סיפור הבבואה השני ביהושע כב את הסיפור הראשון בכך , שהמנהיגות ההיררכית המתוארת שם ( פנחס ועשרת הנשיאים ) הודחקה הצדה , בעוד המנהיג , יורש משה ( יהושע ) , נעלם לגמרי ; ואילו את מקומם בהנהגה המדינית תפס עם שבטי ישראל . העימות השלישי ( גדעון - אבימלך ) שטח בפנינו ניגוד בין מנהיג כריסמטי , הבורח ממלכות אדם בבקשו מלכות אלוהים , ובין מנהיג אנושי שפל , המבקש מלכות אדם , גם אם מחירה הוא שפיכות דמים קשה . בעימות הרביעי הצליח העם הרחב בעימותו מול שאול ( בסיוע יונתן , כמעין - מדיום ) , ובניגוד לעכן ( המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל