סיפור בבואה רביעי [4] עימות העם מול שאול (שמ"א יג־יד), בהשוואה לסיפור עכן (יהו' ו־ז)

במקבילה זו נבחן שני סיפורים בדגם של סיפור בבואה - סיפור עכן לאחר מלחמת העי ( יהו ' ו - ז ) בהשוואה לקונפליקט בין העם לשאול לאחר מלחמתו של זה בפלישתים ( שמ " א יג - יד ) . נצביע על שורה של קווי דימיון בין סיפור שאול לסיפור עכן , ואם נוכיח את קיומם של קווים כאלה , נבחן אם מצויים בהם גם קווי - היפוך . או אז , בהשוואה מהופכת לגבי עכן , נוכל לחזור ולשפוט מחדש מבחינה ערכית את דמויות העימות הפרסונליות , ודרכן - את העימות עצמו . קווי הדימיון בין שני הסיפורים ( א ) בעת מלחמה יש אירוע שבו המנהיג הצבאי מתעמת עם " גיבור העלילה " , ובשני הסיפורים מתקיימים שמונה מאפיינים רעיוניים דומים : ( 1 ) בשניהם הטיל המנהיג על אנשי הצבא איסור , בחרם או בשבועה , לקחת איש לעצמו מן השלל או לאכול במשך המלחמה ( יהושע : " שמרו מן החרם ... קדש הוא לה "' [ יהו ' ו , [; 19 - 18 שאול : " ארור האיש אשר יאכל לחם " [ שמ " א יד , . [( 24 ( 2 ) גיבור העלילה עבר על האיסור ( עכן לקח מהחרם [ יהו ' ז , [; 21 יונתן טעם מהדבש [ שמ " א יד , . [( 27 ( 3 ) השמים הגיבו בשלילה ( אצל עכן , בכישלון צבאי [ יהו ' ז , [; 5 אצל יונתן , בשתיקת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל