סיפור בבואה שלישי [3] סיפור אבימלך (שופ' ט) מול סיפור גדעון (שופ' ו־ח)

כידוע , עיקרם של שני הסיפורים כך הוא : בראשון , השופט גדעון , הוא ירבעל , בעזרת " שלוש מאות האיש המלקקים " , גבר בניצחון מזהיר על המדיינים ( שופ ' ז ) ואז ביקש " איש ישראל " מגדעון " משל בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך " ( ח , . ( 22 אבל גדעון מסרב : " לא אמשל אני בכם , ולא ימשל בני בכם , ה ' ימשל בכם " ( שם , . ( 23 בסיפור השני , לאחר מות גדעון , אבימלך , אחד מ - 70 בניו , ביקש להמליך את עצמו על שכם . בדרך הוא טבח את כל אחיו ( " שבעים איש על אבן אחת " ) , להוציא יותם ( הקטן , כי נחבא ) , ואז " כל בעלי שכם וכל בית מלוא " "[ ה ] מליכו את אבימלך למלך " עליהם ( ט , . ( 10 לדעת ד " ר חוה שלום - גיא , שני סיפורים נפרדים אלה קשורים זה בזה במבנה של סיפור בבואה . בהתאם לניתוחה ( שאני מקבלו , ואביאנו כאן כפי שהוא , בתקציר ) , ישנה השוואה בין גדעון לאבימלך " המתבקשת מאליה " , למרות היעדר קשר עלילתי ביניהם ( עמ ' . ( 64 חוה שלום - גיא מותחת שורה של קווי דימיון בין שני הסיפורים ( המשקפים " דימיון ענייני ומילולי רב " ) , ואביא מקצתם : ( א ) גדעון ואבימלך הם בעלי כישורים צבאיים ( הניכרים בניצול תנאי החש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל