פרק ה: ממשה ועד שלמה — חמישה "סיפורי בבואה": אמצעי ספרותי, החושף מגמה של אנרכיזם דתי

להלן אציג ניתוח של חמישה " סיפורי בבואה " בתנ " ך ואפתח במתודה הכללית שלהם ובחשיבות הרעיונית של הסיפורים לנושא שלפנינו . העיסוק בסיפורי הבבואה לא היה מכוון על - ידי מלכתחילה , והתופעה נתגלתה לי באקראי תוך עיון השוואתי בסוגיות שונות במקרא . המיוחד במודל זה של סיפור בבואה וכחלק מקריאה אינטר - טקסטואלית רחבה , הנו באמצעי השיפוט הערכי המחודש שהמודל מעניק לקורא ובכך מוצגת לפנינו קריאה יותר " אובייקטיבית " , המסתמכת על מערכת כללים פנימיים של הטקסט בעצמו . לכן ייחדתי לו כאן פרק לעצמו , כדי להבליט את חשיבותו המתודולוגית לחשיפת הטקסט המקראי . חמשת סיפורי הבבואה להלן בנויים על עשרה פרקים שונים - שני פרקים לאירוע , וכולם נחשפים בעזרת דגם ספרותי ייחודי שיבואר להלן . שני הסיפורים הראשונים ( 2 - 1 ) הם סיפורי ניגוד בין אישים ומנהיגים ; ושלושת הסיפורים האחרונים ( 5 - 3 ) הם סיפורי עימות שבין העם ובין המנהיג / המלך . חמשת סיפורי הבבואה ( כסדרם הקנוני ) הם אלה : . 1 משה , בהשוואה ניגודית לאהרן : ללא שושלת וללא הורשה ( במדבר כ - במדבר כז ) . . 2 יהושע , בהשוואה ניגודית למשה ( במדבר לב - יהושע כב ) . . 3...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל