1. רעיון הברית: "אלוהים הכול יכול כורת ברית באופן חופשי עם האדם — ומגביל בכך את סמכויותיו [שלו] כדי לאפשר לאדם מרחב, בו יוכל להיות בן חורין"

רעיון זה מפתח בהרחבה פרופ ' דניאל אלעזר תחת הכותרת " הברית כיסוד המסורת המדינית היהודית" ( שלו כבר הקדשנו את הערה מס ' 9 בהערות המבוא בפרק הראשון ) . . ( 15 - 13 המונח " שפלה " קרוב אפוא למונח " חלשה " , אך אינו זהה לו . 302 סנדלר , שם , עמ ' . 415 ראו וולצר , יציאת מצרים , עמ ' . 45 - 31 303 סנדלר , שם , עמ ' . 432 304 שם , עמ ' . 415 סנדלר רואה בשאיפה לשמר את גבולות ארץ ישראל השלמה לאחר מלחמת ששת הימים כ " תוצר טבעי של המוטיב האתנו - לאומי של הציונות , ולא כאימפריאליזם " ( שם , עמ ' . ( 433 305 שם , עמ ' . 417 306 סנדלר אינו חד - משמעי לגבי תמיכתו בתזה של מדינה " חלשה " בהתאם למסורת היהודית . אמנם , מצד אחד , הוא מוצא " נופך אנטי - ממסדי גם במחשבה גם בהתנהגות המדינית היהודית " ; אך , מצד אחר , הרי הדת בנויה על " קבלת עול וציות" ולכן הפן הממסדי אינו זר לה . את הפתרון , ובעקבות מ ' וולצר , הוא מוצא בנסיבות ההיסטוריות - היהדות היא מהפכנית רק כאשר " הסדר הפוליטי מבוסס על דיכוי " ( ואמנם , זה , כזכור , היה הרקע לצמיחת הרעיון האנרכיסטי באירופה ) , אך לא כאשר הוא מבוסס " על התחייבות הדדית "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל