תחום ו. אדרבא: "מלכות שמים" — כתומכת באדם, לטובת פועלו בעולם ("ברית"; ו"צמצום" השכינה)