4. מילגרום וכשר: המקדש בחזון יחזקאל: הפרדה בין מלך לכוהן, והחלשת שניהם לטובת מלכות־שמים

התובנה הבאה בנויה על שני חוקרים הקרובים זה לזה בתפיסתם - רימון כשר ( והוא עיקר בהצגת התובנה ) ויעקב מילגרום . אציג אותה להלן בקצרה ולאחר מכן אדון בה ואשלימה לפי תפיסתי אני . בין הנושאים הרבים של פרקי הגאולה שבספר יחזקאל בולטים שלושה - כריתת ברית חדשה , היטהרות בני ישראל מחטאתם והשינוי שיחול בטבעם של בני האדם . החידוש העיקרי שבהם הוא שרטוט חדש של דמות המדינה , של אופיה ושל העומדים בראשה . כיוון שענייננו בחיבור זה הוא המדינה והשלטון בה , יהיה מעניין לבחון איך סרטט נושאים אלה הנביא יחזקאל , שחי בתחילת ימי הבית השני . כידוע , נטוש ויכוח מלווה בראיות לשני הצדדים במחקר שעניינו איזו " תיאוקרטיה " חזה הנביא יחזקאל - מלוכנית או אנטי - מלוכנית ? לדעת כשר אין זו סתירה , אלא השלמה - אלוהי ישראל הוא המלך ובהתאם לתפיסתו התיאוצנטרית של יחזקאל , ה ' הוא זה שימליך על ישראל את המלך האנושי . כשר מביא את ש ' אברמסקי במובאה המגדירה במדויק את " התיאוקרטיה המלוכנית " בנבואת יחזקאל , וזה לשונה : " הרועה האמיתי הוא האלוהים , אולם אין זו מלכות אלוהים ישירה במישור של ממשל , כפי 286 ראו על קבוצה זו לעיל , פרק א ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל