7. הביקורת שנחשפה בתנ"ך על השלטון ועל השחתתו, נמשכה גם בפרשנות היהודית לתנ"ך — יוסף בן מתתיהו, ראב"ע, אברבנאל, הרבנים ש"ר הירש, יעקובוס וסולובייצ'יק ופרופ' גרינברג

כבר נביאי ישראל , כפי שהתנ " ך מספר עליהם , תפסו את " מוסד המלוכה כבסיסו של המשטר החברתי המושחת " . בעקבותיהם ציינו הוגים יהודים לדורותיהם את ההשחתה המוסרית המתפתחת מעצם הכוח המדיני , ולרוב ציינו בהקשר זה את המלוכה המקראית , כמו יוסף בן מתתיהו ( המאה הראשונה לספירה ) , ראב " ע ( המאה ה - , ( 12 דון יצחק אברבנאל ( המאה ה - , ( 15 הרש " ר הירש ( המאה ה - , ( 19 הרי " ד סולובייצ ' יק , הרב יעקובוס ופרופ ' משה גרינברג ( המאה ה - 20 ) ועוד רבים . חוץ מהראשון ( פלביוס , שיובא כאן במפורט ) ומהאחרון ( משה גרינברג ) - יובאו השאר במפורט ממילא כל אחד במקומו ( להלן , בפרקים יא ויג ) . לכן אביאם כאן רק באורח חלקי ובתמצית . ( 1 ) יוסף בן מתתיהו הביקורת המוסרית על השלטון ועל השחתתו המובנית בתוכו נחשפה בתנ " ך כבר במקרה שאול , המלך הראשון בישראל , שנבחר למלוכה בידי שמואל הנביא , וההיסטוריה האישית שלו - כמסופרת בספר שמואל א מיום היבחרו כאדם תמים ועד הטבח האכזרי שעשה בנוב - שקופה ואינה זקוקה לפרשנות . עם זאת , היטיב לנתחה יוסף בן מתתיהו , בתארו בפרוטרוט את מלכת שאול , שהוצג מלכתחילה , כזכור , כבעל מידות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל