5. גרינברג: "בכל קובצי החוק [בתורה] נעדר שלטון מרכזי"; מכאן, הסתייגות מן הכוח המדיני

משה גרינברג , במסתו העוסקת ב " כוח המדיני " במקרא , טוען : " המערכת האלוהית הזו מבטאת רתיעה עמוקה מריכוז כוח בידי אדם " . על כן הוא חוזר ומטעים את רעיון חלוקת הסמכויות - המשטר האלוהי המגולם בתורה כרוך בפיזור הכוח החברתי בין בני החברה ובמניעת צבירתו של כוח במוקדים אנושיים . בולט היעדר מוקדים חזקים של מוקדי יוקרה וכוח רבים , בהיותם מפוזרים בקרב העם כולו ( כמו הורים , זקנים ושופטים ) . עוד מציין גרינברג , כי " בכל קובצי החוק נעדר שלטון מרכזי , חוץ מסעיף בודד בספר דברים המשקף את המציאות המלוכנית ( דבר ' יז , יד - כ ) " ( שם ) . אמנם , בפרק זה מוזכר המלך , אך בעיקר מנקודת מבט של צמצום כוחו ונטרולו בכך שלא ירבה לו סוסים , שלא ירבה לו כסף וזהב , שלא ירבה לו נשים ושלא " ירום לבבו מאחיו " ( שם ) . דברי משה גרינברג אלה על " קבצי החוק " משלימים את דברי יעקב גורן , שהובאו לעיל בראש תחום א על חוקי התורה שניתנו בפרשת משפטים - מערכת חוקים מקומית של שור , של חמור , של שדה וכרם ולא של מנגנון מרכזי או של שלטון ריבוני ארצי . זוהי אפוא חוקה " אנרכיסטית " במיטבה . יודגש שוב , כי למרות טענתי על הרציונל של "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל