4. ה' פרנקפורט וב' אופנהיימר: רעיון "מלכות ה"' נולד בשעבוד מצרים, וכהתנגדות להאלהת פרעה

כיצד קרה , שבמסורת היהודית הקדומה צמח בכלל הרעיון של " מלכות שמים " ? בהתאם לסעיף הקודם , כבר חז " ל עצמם טענו שעבדות מצרים והשעבוד לפרעה - השם - עצמו - לאל הם שהולידו את העיקרון של " מלכות אלוהים " כשוללת את מלכות האדם ( " עבדי הם ולא עבדים לעבדים " ) . בימינו העלה מ " מ בובר את התזה , שלפיה היסודות לאותה השקפת עולם של " מלכות אלוהים " בישראל יסודה ב " תשוקת הדרור ה ' בדווית ' של השבטים הנודדים " בערב , ותשוקה זו של בני ישראל בעת המסעות במדבר היא ש " כוננה את התיאוקראטיה על מצע הנפש האנארכי " . ב ' אופנהיימר מתייחס " בספקנות " לאנלוגיה זאת לערב ( אם כי מסכים לעצם התזה של החתירה לחופש של עם נודד במדבר ) ומציג במקומה תזה נגדית , שאביא בקצרה . לדעתו , ישנם כמה גורמים שהביאו לאותה " השקפת עולם " מיוחדת הקרויה " מלכות אלוהים " שצמחה בעם ישראל - ההיסטוריה שלו ואמונתו הייחודית - השקפה שעוצבה במהלך שלבים אלה : ( א ) השעבוד במצרים והיציאה ממנה , ובהמשך - מתן תורה בסיני ; ( ב ) הנדודים במדבר הפתוח והחופשי בלא מסגרת מדינית ; ( ג ) שלילת המלוכה בתקופת השופטים , שכוונה נגד " המלוכה הפיאודלית של ער...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל