3. "כי לי בני ישראל עבדים: עֲ בדי הם [ולא עבדים לעבדים] אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים"

כהמשך לסעיף שלפני הקודם , של " אין מלך בישראל , איש הישר בעיניו יעשה " , נזכיר את ההכרזה האלוהית הידועה שבתורה על היות בני ישראל " עבדים " לה ' . פרשנות חז " ל למילים " עבדי הם , ולא עבדים לעבדים " משמשת קודם כול בסיס משפטי , יהודי ואוניברסלי , לחירות האדם ולחירותו של הפועל , העומד מול אדונו , אך גם בסיס תיאולוגי , אולי החשוב ביותר , ל " אנרכיזם הדתי " . הרעיון , שמלכות שמים ממילא אינה מאפשרת מלכות אדם ( באופן אוטופי , כי למעשה נמצאו , כידוע , דרכים לחיות עם מלכות אדם , כמו המלכים משאול ועד יאשיהו ) , הובנה כך לכל אורך ההיסטוריה היהודית , וזהו תוכנו העיקרי של חיבור זה . אמנם , חז " ל בגמרא דלעיל תלו את הבסיס לשלילת מלכות אדם באירוע של היציאה ממצרים , מבית עבדים , אבל לפי עדות שנשתמרה במקור חיצוני , ייחסו חז "ל את תודעת החופש של היהודים למקור מוקדם יותר - לא ביציאת מצרים אלא באברהם , כעולה מדברי הרב פרופ ' גדליה אלון , שציטט את תשובת היהודים אל ישו , כאשר זה ביקש מהם כי יקבלו את ריבונותו עליהם ועל - ידי כך יזכו להיות " בני חורין " . תשובת היהודים לישו כך הייתה : " זרע אברהם [ הראשון שקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל