6. בובר ואופנהיימר: "משל יותם" כסאטירה אנטי־מלוכנית

כמסופר , גדעון השופט גבר על המדינים בניצחון מזהיר ( שופ ' ו - ח ) ואז ביקש ממנו " איש ישראל " : " משל בנו , גם אתה גם בנך , גם בן בנך " ( ח , , ( 22 אבל גדעון סירב : " לא אמשל אני בכם ולא ימשל בני בכם , ה' ימשל בכם " ( שם , . ( 23 לאחר מות גדעון אבימלך , אחד משבעים בניו , קם וביקש להיות מלך בשכם . בדרך למלוכה הרג את כל אחיו ( " שבעים איש על אבן אחת " ) , להוציא את יותם הקטן ( כי נחבא ) , ו " כל בעלי שכם וכל בית מלוא " המליכו אותו למלך עליהם ( שם ט , . ( 10 אז עלה יותם אל הר גריזים ונשא משלו : ויּגּדו ליותם ] כי המליכו אנשי שכם את אבימלך [ , ויּלךְ ויּעמד בראש הר גּרזים , ויּשּׂא קולו ויּקרא ; ויּאמר להם , שמעו אלי בעלי שכם , וישמע אליכם אלֹהים . הלוךְ הלכו העצים למשח עליהם מלךְ ; ויּאמרו לזּית , מלכה עלינו . ויּאמר להם הזּית , החדלתּי את דּשני אשר בי יכבדו אלֹהים ואנשים והלכתּי לנוע על העצים ? ויּאמרו העצים לתּאנה , לכי אתּ מלכי עלינו . ותּאמר להם התּאנה , החדלתּי את מתקי ואת תּנובתי הטּובה , והלכתּי לנוע על העצים ? ויּאמרו העצים לגּפן : לכי אתּ מלכי עלינו . יג ותּאמר להם הגּפן , החדלת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל