5. שמואל השופט, בקבלו את מלכות־שמים, דוחה את מלכות־האדם

דוגמא בולטת נוספת היא במשפט המלך של שמואל אל העם ( שמ " א ח ) . אמנם , הבאנו אותו לעיל בדברי הרמב " ם , המשתמש בנאום זה לחיזוק מעמדו הקונסטיטוציוני של המלך בישראל , אבל הקורא את כל דברי שמואל בהקשרם רואה בהם קודם כול התנגדות עקרונית וחריפה למלך , ושלא כקריאתו של הרמב " ם . הואיל ומדובר במלך הראשון , מלמדנו סיפור זה שההתנגדות לשררה השלטונית היא לפחות כימי השררה עצמה . וכך א ' ליבנה : " ההתנגדות לשררה מדינית ושלטון מרוכז עתיקה היא כשררה וכמדינה עצמן , וביטוי מופתי ניתן לה בדבריו של שמואל הנביא על המלוכה , בעצם ייסודה של מלכות ישראל ( שמ "א ח ) " . מדברים אלה של ליבנה אפשר להסיק , שהרעיון האנרכיסטי התעורר רק עם המלוכה הראשונה , וכתגובה עליה . אולם עיון בספר שמואל עשוי להוביל למסקנה , כי הרעיון ה " אנרכיסטי " כבסיסה של החברה השבטית בישראל קדם למלוכה ואף ל " מדינה " , שהיא שלב התפתחותי - חברתי משוכלל ומאוחר . אביא את דברי שמואל הנביא במלואם , כפי שהם מובאים במשפט המלך ( שם ) : ויהי כּאשר זקן שמואל ויּשׂם את בניו שפטים לישׂראל : ( ב ) ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביּה שפטים בבאר שבע : (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל