2. ב' אופנהיימר: "לתודעה של 'מלכות־אלוהים' — היה כוח חברתי מחשל ומאחד"

אציג שתי דוגמאות לתובנה זו של תודעת " מלכות אלוהים " כ " כוח חברתי מחשל ומאחד " . א . שמואל " הרואה " כשופט ספר שמואל מוסר לנו תיאור ייחודי ל " שלטונו " של שמואל השופט על ישראל : ויּשפט שמואל את ישׂראל כּל ימי חיּיו . והלךְ מדּי שנה בשנה , וסבב בית אל והגּלגּל והמּצפה ; ושפט את ישׂראל את כּל המּקומות האלּה . ותשבתו הרמתה , כּי שם ביתו , ושם שפט את ישׂראל . ויבן שם מזבח לה " ( שמ " א ז , . ( 17 - 15 לו יכולנו ממעוף הציפור לצלם את שמואל בעת מלאכתו כ " שופט את ישראל " , היה אפשר לשרטט תמונת איש זקן ונשוא - פנים הרוכב על חמור , ואדרתו מתנופפת ברוח . אולי גם אתו חמור נוסף ועליו נערו , לשמשו . על החמור נאד מים , צרור קטן ובו מעט מזון , שמיכת צמר להתכסות בה בלילות הקרה של הרי שומרון , והוא לבדו . בהגיעו לבית - אל ניגש האיש נשוא - הפנים אל המעיין , ושם בנות העיר שואבות מים , ולאחר שהשקוהו לרוויה , הוא אומר להן : " שמואל הרואה אני , הבאתי לכם את דבר ה "' . הנערות נחפזות לבתיהן כדי לבשר על בוא אורח חשוב ועד מהרה מתקבצים בכיכר העיר כמה עשרות אנשים , ושמואל עומד בפניהם ושוטח את משנתו ואת תורתו - ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל