1. ב' אופנהיימר: לידתו של רעיון "מלכות אלוהים" — בתקופת השופטים

להלן יציג ב ' אופנהיימר את הערכתו , כי לפי התורה " תודעת ההנהגה האלוהית הישירה הייתה כוח חברתי מחשל ומאחד " בישראל . כך הוא גם מתאר את " מלכות שמים " בתקופת השופטים : 78 לפי יעל זרובבל , סיפור יציאת מצרים מובא בשלושה שלבים , המאפיינים טקס מעבר מכונן בתולדותיה של אומה . השלב הראשון הוא פרידה מן המסגרת החברתית ; השלב השני " כרוך בשהייה במרחב סיפי ( לימינלי ) הנמצא מחוץ למסגרת הסדר החברתי " , וזה שלב השהות במדבר , באותה תקופה שבה מתרחש שלב המעבר מדור העבדים לדור בני החורין הראוי לקבלת התורה בהר סיני ; ואילו השלב השלישי הוא שלב הכניסה לארץ האבות . ראו י ' זרובבל , המדבר , עמ ' . 226 יעל זרובבל היא פרופסור לתולדות עם ישראל באוניברסיטת רטגרס בארצות הברית . ראו עוד על משמעות ה " מדבר" אצל ז ' גורביץ וג ' ארן , " על המקום ( אנתרופולוגיה ישראלית ) " , אלפיים , , ( 1991 ) 4 עמ ' . 44 - 9 79 מ ' רוטנברג , היצירה המדברית . המחבר מפתח את רעיון ה " מדבר " כחלק של התפתחות לאומית היסטורית , בשלושה שלבים - שלב ה " מצריות " ( עבדות מצרים ) , שלב ה " מדבריות " ( הנדודים במדבר ) ושלב ה " יישוביות " ( יציר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל