2. מתן תורה במדבר, בסיני — לכל העם, גברים ונשים: ישירות מאלוהים, ובלא היררכיה

היררכיה דתית במזרח הקדום המזרח התיכון הקדום כולו , להוציא ישראל , היה בנוי על היררכיה דתית נוקשה - מן השמים אל האדם , כמו במסופוטמיה ובמצרים . כך היה במסופוטמיה , שתולדותיה הן תולדות הדת הרשמית הפוליתאיסטית : " ריבויים המדהים של הכוחות האלוהיים והדימונים עורר את רוח הסדר של אנשי מסופוטמיה , ובהקדם התחילו לסווגם דרך - שיטה , הגבילו את תחומי פעולתם וקבעו את סדר - הדרגות שלהם בפנתיאון " , לפי דירוג , מן הגדולים ועד הקטנים . כך גם במצרים העתיקה , שמערכת האמונות שלה הייתה בנויה על " אישור נצחיותו של הסדר הטבעי " ושל היררכיה קבועה של האלים , ב " דירוגם להיררכיות ולקבוצות " . לעומת זאת , בתנ " ך מתגלה סדר דתי אחר - בתנ " ך הישראלי סיפור מתן תורה , כמפורט בספר שמות יט - כ , ידוע לכול ; ועם זאת , דומני שאת המאורע , הנחשב מכונן בדת ובתרבות הישראלית - הוא האירוע של מתן תורה - יש להאיר בזווית מיוחדת ; קרי : באופן בלתי - אמצעי וישיר , שבהתאם לסיפור המקראי הועברה התורה לעם - באורח ישיר , לכל העם בצורה שווה , בלא תיווך ובלא היררכיה , כהגדרתו המכלילה של זאב ויסמן : " ההשקפה הטבועה בתורה כולה , על כל ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל