1. פרשת "משפטים" חושפת חברה כפרית-אוטונומית לא-ריכוזית

יעקב גורן , ב " שולחן הפילוסופי ביד טבנקין " העלה את הרעיון , כי חוקת התורה בפרשת משפטים שבספר שמות היא " החוקה האנרכיסטית הקדומה ביותר " שהוא מכיר . לדעתו , בפרקים אלה אכן מובאת " חוקה אנרכיסטית מובהקת , המתקיימת בחברה שאין לה מסגרת שלטונית " , והיא משקפת חברה בעלת אמצעי ייצור כמו שור וחמור ( " כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה , השב תשיבנו לו " ) . בפרקים אלה נחשפת 3 כך , למשל , ראינו לעיל פרקים שונים במקרא המדברים בשבח המלך והמלכות ומציגים אותו כיעד עליון . עם זאת , אין פרקים אלה מבטלים אותם קולות ובנות - קול השוללים את המלך ואת שלטונו והמצדדים בחברה מדינית אחרת . 4 סנהדרין פט , ע " א . אמנם , בדיעבד התבררה הבחנה כוללנית אחת , שהיא בעלת ממד היסטורי - הרוב המכריע של המקורות המצביעים על ממד " אנרכיסטי " ( או האנטי - מלוכני ) מיוחסים למקורות ספרותיים המתארים את ישראל בתקופה השבטית ובתקופת המלוכה הקדומה ( תקופת המדבר , משה , יהושע , גדעון , שמואל , שאול ) , ולא מתקופת התבססותה של המלוכה ( מדוד ואילך ) . 5 ראו , למשל , י ' זקוביץ , מלים , עמ ' ; 72 - 71 שרה יפת , אמונות ודעות , עמ ' ; 188 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל