שישה "תחומים", המשקפים שש תובנות של אנרכיזם דתי במקרא

עשרות התופעות ( הספרותיות ואלה המשקפות תובנות פוליטיות ) המתוארות בפרק זה , שאני מכנה " אנרכיזם דתי " , משתרעות על פני שישה " תחומים " , המשותפים וקרובים זה לזה , אך גם שונים זה מזה ( וממילא תהיה ביניהם חפיפה חלקית ) , כדלהלן : 1 תודתי לפרופ ' רימון כשר , שקרא את הפרק והעיר כמה הערות חשובות . האחריות לנכתב היא כמובן שלי . כן תודתי לרעי , עוזי פז מעין הנצי " ב , על הערותיו המחכימות 2 על השופטים ה " כריסמטיים " ראו עבודת הדוקטור של זאב ויסמן , האישיות הכריסמטית במקרא , ירושלים תשל " ב , ושם , ביבליוגרפיה מפורטת ; וכן אצל הנ " ל , מנהיגות כאריסמאטית , כמובא בביבליוגרפיה כאן . ויסמן מציין כי " זכות ראשונים " בהעתקת מושג זה למקרא שמורה לסוציולוג מקס ובר וכי דעה רווחת היא במחקר , שאכן , " תקופת השופטים מייצגת , בצורה מובהקת יותר מכל תקופה אחרת במקרא , את המנהיגות הכריסמטית בישראל " ( שם , עמ ' , 85 הערה . ( 1 להכרה כוללת זו , טוען ויסמן , הגיעו חוקרים מכל קצות קשת העמדות במקרא , כמו אלט , נות , אולברייט , בובר , קויפמן , מלמט ואחרים ( שם ) . אמנם , מניתוחו של ויסמן עצמו אין להסיק שהוא שותף ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל