ז. גודווין, פרודהון, רוסו ולנדאואר — האנרכיזם והתנ"ך

ויליאם גודווין האנגלי , כאמור לעיל , היה הראשון שכתב בעת החדשה על האנרכיזם הפילוסופי ( אם כי עדיין לא תחת כותר זה , שיטבע לימים הצרפתי פרודהון ) כחזון של חברה פדרטיבית ובלא מדינה . בספרו המרכזי שייחד לסוגיה זו הוא מונה כמה תופעות לוואי שליליות שזיהה במדינה המודרנית רבת - הכוח , והן שהביאו אותו לידי הרעיון הרדיקלי על ביטולה של המדינה בכלל . והנה עולה , כי כמה מן התופעות שגילה במדינה בת ימינו עלו כבר בימי קדם בתנ " ך והן שהביאו להיווצרותה של המלוכה המקראית , כמו גם לביקורת הנוקבת עליה . אציין שתיים מהן : הביטחון והצדק . ראשית , הביטחון . התפקיד הראשון של מנהיג שעלה לשלטון הוא ביטחונם של האזרחים מפני אלימות ומפני מלחמה , אבל לאחר שניתן הכוח למנהיג כדי לייצב את הביטחון , הוא מצמצם את זכויות הפרט 59 ראו לעיל בהערת - מבוא ראשונה , ( W . Godwin , Enquiry Concerning Political Justice ( ed . by J . Kramnic ( . Penguin 1976 ( 1798 ומטיל עליו מגבלות מיותרות . תופעות כאלה אירעו כבר בראשית ימי המלוכה במקרא , כאשר בגלל המלחמות התכופות מצד פלישתים ועמון ביקש לו העם מלך לשם מניעת האלימות , אבל כאשר על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל