ו. המגמות המרכזיות באנרכיזם, כיום: "פחות מדינה ויותר חברה" (ר' קאנצן) או "חברה כתחליף למדינה" (פ' פרודהון)

למגוון רחב זה של הנושאים שהאנרכיזם עוסק בהם יש מכנה משותף אחד - חיים טבעיים ומוסריים יותר של היחיד ושל קהילתו כחלופה למסגרת הכפייתית והמשחיתה ( power corrupts ) של השלטון המדיני . ואכן , ישנם המגדירים את האנרכיזם " פחות מדינה ויותר חברה " - הגדרה בעקבות ספרו של רוברט קאנצן , פחות מדינה — יותר חברה : חרות , אקולוגיה , אנרכיזם . לסיכום הגותי של המגמות האנרכיסטיות כיום בעולם כאמור לעיל , ההגדרות המתחדשות בימינו לגבי המושג החיובי של " אנרכיזם " חוזרות למקורן - לגודווין ולפרודהון . הן נושאות גוון אופטימי וכוללות תחומים רבים של פעילות האדם בתוך קהילתו וחברתו . בדברי סיכומו על אנרכיזם בימינו הציג יסעור ( ובעקבות פרופ ' יעקב עובד ) טבלה ובה 10 סעיפים ( בפועל היו , ( 12 שחולקו לשלושה טורים - אנרכיזם קומוניסטי , אנרכיזם מוסרי ואנרכיזם קהילתי . אברשה יסעור ז " ל היה פרופסור לפילוסופיה חברתית באוניברסיטת חיפה וחבר קיבוץ מרחביה ונראה שמשום כך בחר בשלושה נושאים אלה הקרובים ללבו . בהסכימי אתו ( ולאחר כמה שיחות עמו בתשס "ח בביתו ) , הוספתי מדעתי טור רביעי : " אנרכיזם דתי בתנ " ך " . כמה מן הפרטים בטור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל