ה. גם הם ב"אנרכיסטים": אמיל דורקהיים (צרפת) ואמיתי עציוני (ארה"ב)

כדי להדגים את ההתלבטות בשאלת מיהו " אנרכיסט " , אביא דוגמאות של שני אישים שאינם קשורים זה לזה , במרחק גדול זה מזה , שניהם ( במקרה , ושמא לא במקרה ) יהודים ושניהם פרופסורים לסוציולוגיה . 45 " ליברטריאניזם " היא פילוסופיה מדינית וגם תנועה פוליטית שהתפתחה בארה " ב במאה ה - . 20 התנועה דוגלת בזכות הקניין של האדם בגופו וברכושו , המקנה לו חופש לעשות באלו כרצונו כל עוד הוא אינו פוגע בזכותם של אחרים לנהוג כך . הליברטריאניזם הוא למעשה המשכו של הליברליזם הקלאסי , ולעתים מונחים אלה משמשים בהקבלה . לפיכך ליברטריאנים תומכים בצמצום סמכויות הממשלה , במטרה להגדיל את כוחם ואת ריבונותם של האזרחים להתאגד ולסחור כרצונם . קיים גם המונח " ליברטריאניזם אזרחי " , שהוא תמיכה בחירויות הפרט והאזרח בלא קביעת סדר -יום כלכלי או פוליטי מסוים . מכאן הקשר ( אמנם , רחוק ורופף ) בין הליברטריאניזם לאנרכיזם . 46 איוב מ , . 15 47 שם , ; 25 כדוגמא מייצגת בנושא ראו את מאמרו של דן פינק : D . Fink , " Between Dust and Divinity : Maimonides , and Jewish Environmental Ethics , " in : E . Bernstein ( ed . ) , Ecology : the Jewish...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל