ד. זרמים שונים באנרכיזם

כבר בראשית המאה ה - 20 ההיסטוריון פ ' אלצבאכר הגדיר את מגמותיו העיקריות של האנרכיזם הערכי : ( 1 ) גנטי טבעי , כזה המבסס את יסודותיו על טבע האדם הקואופורטיבי ( כמו בקונין וקרופוטקין ); ( 2 ) ביקורתי נורמטיבי , המתבסס על חירות האדם ( כמו גודווין , לאנדאואר ואמה גולדמן ); ( 3 ) אידאליסטי , שבמרכזו קיים חוק מוסרי דתי ( כמו פרודהון , טולסטוי ובובר ); ( 4 ) איידו - מוניסטי , המתבסס על אושרו של האדם ועוד . זרמים מרכזיים אלה נחלקים לתת - קבוצות על - פי יחסן לשאלות שונות , כמו ספונטניות , קהילתיות ופדרליזם ( שהיא צורת משטר הפוכה מהיררכיה , או של הריכוז האדמיניסטרטיבי והשלטוני ) , קניין פרטי והסדרי הקניין הרצויים . בספרות הדנה בנושא זה מועלים כיום גם התחומים הבאים , כחלק של הפילוסופיה האנרכיסטית : חירות האדם , צדק חברתי , הדדיות ( = מוטואליזם ) , סולידריות , קהילתיות , שיוויון האדם ופמיניזם , אינדיבידואליזם , וולונטריזם , פציפיזם ושלילת מלחמות , אנרכו -קומוניזם ואנרכו - קפיטליזם ( ואלו שני זרמים המנוגדים תכלית הניגוד זה לזה ); ובאנרכיזם כיום יש גם זרם חזק של אקולוגיה ( " אנרכיסטים ירוקים " או " ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל