ב. אנרכיזם חיובי: הומני ומוסרי ולא אנרכיזם פורע חוק

נחזור ונדגיש , שענייננו באנרכיזם ההומני / מוסרי ולא באותו אנרכיזם שקיבל אופי שלילי , וכפי שנתקבע בטעות בדעת הבריות בעטיו של פלג לא קטן , שהיה פעיל בין מכלול התנועות האנרכיסטיות במאה ה - 19 באירופה - פלג שאנשיו תמכו בגלוי במעשים אלימים של פגיעה בראשי השלטון ואף ברציחתם , מתוך כוונה להביא להריסתו של המבנה המדיני הממלכתי . מבין ההתנקשויות הידועות יותר יוזכרו רציחתם של נשיא צרפת קארנו ( (; 1894 של קיסרית אוסטריה אליזבת , רעיית הקיסר פראנץ - יוזף ( (; 1898 של המלך האיטלקי אומברטו ( (; 1900 של נשיא ארצות הברית מאקינלי ( 1901 ) ועוד . בקונין שלל את המדינה מיסודה : " המדינה היא רעה חולה , אבל רע היסטורי הכרחי - הכרחי בעבר ממש , כשם שהכרחי היעלמה הגמור במוקדם או במאוחר " . בקונין לא שלל שימוש באלימות פוליטית מהפכנית נגד המדינה ומוסדותיה , כאמצעי התגוננות של העם : " מהפכה פירושה מלחמה . שמשמעה , חורבן אנשים וחורבן דברים ... ומהפכה פירושה , הפלת המדינה " . זאת ועוד : " מרד של העם ... סימניו הם אנדרלמוסיה ואכזריות , ותמיד יש עמו הרס רב של נכסים ... אין מהפכה בלי הרס כוללניים שמקורם ביצרים . הרס גו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל