פרק א: עשר הערות־מבוא (חמש מתודולוגיות וחמש תיאולוגיות) להגדרת ה"אנרכיזם" ולטיבו

א . המונח " אנרכיזם " בחיבור זה הוא חיובי ולא שלילי , ונוטה להיות אוטופי המונח " אנרכיזם " ( שיידון במפורט בראש פרק ב להלן ) , נשמע בימינו מאיים , אבל הוא לא נולד ככזה . המונח נוצר לפני מאתיים שנה על - ידי ויליאם גודווין ( באנגליה ) ופייר ג ' וזף פרודהון ( בצרפת ) כרעיון נאצל והומני , שכוונתו לבטא את חרותם ורצונם של בני האדם - אלה שביקשו ליצור פדרציות , או קהילות , כתחליף לשלטונה הריכוזי והרודני של המדינה שלא תמיד השתמשה בכוחה הרב לטובת אזרחיה , אלא פעלה לעתים כנגדם . כך , כדוגמא קיצונית , נהגה אנגליה של המאה ה - , 18 שבשם המדינה החזקה והכול יכולה תלו בה ילדים רעבים באשמה של גנבת לחם . דא עקא , שבתקופה יותר מאוחרת נמצאו אנשים אשר בזדון נתנו פירוש מוטעה למונח זה ונקטו אלימות וטרור לשם הפלת המדינה וריסוקה . למרבה הצער , בגללם ובעטיים נתקבעה בדעת הבריות עמדה שלילית כלפיו . נגד פרשנות שלילית ומאוחרת זו אני יוצא חוצץ ומציע , ברוח משמעותו המקורית , פרשנות מחודשת למונח , ובייחוד להיבטיו הערכיים והאוטופיים , מתוך כוונה להשיב את כבודו האבוד למקומו הראוי לו בעולמן של הדת והחברה בישראל ובעולם . ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל