רשימת קיצורים

מקרא ברא ' ............. בראשית שמו ' ............. שמות ויק ' ............... ויקרא במד ' ............. במדבר דבר ' .............. דברים יהו ' ............... יהושע שופ ' ............. שופטים שמ " א ............ שמואל א שמ " ב ............ שמואל ב מל " א ............ מלכים א מל " ב ............ מלכים ב ישע ' ............. ישעיהו ירמ ' .............. ירמיהו יחז ' ............... יחזקאל זכר ' .............. זכריה תהי ' .............. תהלים שה " ש ........... שיר השירים דני ' ............... דניאל עזר ' .............. עזרא נחמ ' ............. נחמיה דה " י ............. דברי הימים דה " א ............ דברי הימים א דה " ב ............. דברי הימים ב משנה ותלמוד ב " מ .............. בבא מציעא חגי ' .............. חגיגה כתו ' .............. כתובות מנח ' ............. מנחות סנה ' .............. סנהדרין ע " ז ............... עבודה זרה פסח ' ............. פסחים קיד ' .............. קידושין רה " ש ............ ראש השנה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל