המקורות, בהם הופיעו לראשונה אחדים מסעיפי הספר, בשלמותם או בחלקם, הם:

פרק ד : . 1 " בימים ההם אין מלך בישראל - איש הישר בעיניו יעשה " , דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות , ירושלים תש " ס , עמ ' . 141 - 125 . 2 " המלוכה הקדומה במקרא : שלטון המשחית את עצמו ? " , מחקרי יהודה ושומרון , יב , המכללה האקדמית יהודה ושומרון , תשס " ג , עמ ' . 34 - 19 . 3 " הפרדת הרשויות במקרא " , מחשבות על דמוקרטיה יהודית , ירושלים , 2010 עמ ' . 484 - 475 פרק ה : . 4 סיפור בבואה ב ( בין יהושע למשה ) , עימותי העם עם המנהיגות במקרא , עמ ' . 111 - 105 . 5 סיפור בבואה ד ( בין סיפור עכן לשאול ) , עימותי העם עם המנהיגות במקרא , עמ ' . 186 - 183 . 6 סיפור בבואה ה ( בין שבע לרחבעם ) , עימותי העם עם המנהיגות במקרא , עמ ' . 275 - 268 פרק י : . 7 " להגותם האנרכיסטית - דתית של הרב יהודה אשלג וד " ר אברהם יעקובוס " , ספר הכנס החמישי של המחלקה למורשת ישראל , המרכז האוניברסיטאי אריאל , . 2012 פרק יד : . 8 " חירות האדם במקרא " [ תקציר ] , דמוקרטיה ראשונית במקרא , עמ ' . 81 - 55 פרק טז : . 9 " מדוע כה רב מספרם של היהודים בין האנרכיסטים בעולם ? " מורשת ישראל ( כתב עת ליהדות , לציונות ולאר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל