פתיחה

בפליאה ובספקנות התבוננתי לראשונה בהגדרתו יוצאת - הדופן של פרופ ' גרשם שלום : " התיאוריה החברתית היחידה בעלת המשמעות - גם משמעות דתית - היא התיאוריה האנרכיסטית " , ונזקקתי לחמש שנים של עבודת מחקר כדי לקבל בהבנה הגדרה זו ; חמש שנים של טלטול , מלווה סער רוחני , של בחינה ביקורתית ומקיפה של מקורות יהודיים ראשוניים : תנ " ך ותלמוד , מדרש וקבלה , פילוסופיה יהודית והגות דתית בת - ימינו . המסקנה המפתיעה שעלתה מן המחקר , והמוגשת כאן לפני הקורא , שאכן הדת היהודית והמסורת העתיקה שלה , הנה המקור התרבותי וההיסטורי של " אנרכיזם דתי " . באותו מובן של כמיהה לשחרור משעבודם של אדם ומדינה : כמיהה לחירות אנושית גדולה וממילא לאחריות גדולה עוד יותר , כפי שהיא מתבקשת מחירות זו , ומכאן כמיהה גם לקהילה צומחת : לא כדי להחליף את המדינה , אלא כדי לאתגר אותה , וכדי ליצור - בתוכה , אתה , אך גם לעומתה - חיים מוסריים ומאוזנים , של יחיד ושל קהילה ריבונית . ספר זה הוא מעין חלק ב ' של ספרי הקודם , דמוקרטיה ראשונית במקרא : יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים ( הקיבוץ המאוחד , , ( 2009 שהיה בבחינת תשובת - המשקל לטענה שנפוצה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל