שלום רוזנברג דברי הקדמה וברכה

בבואי להוסיף שורות הקדמה לספרו המלומד והמקיף של ידידי אמנון שפירא על האנרכיזם היהודי לאורך הדורות , מהדהדים באוזניי דבריו הפסימיים של רבי חנינא סגן הכהנים ( אבות ג , ב ) : " הוי מתפלל בשלומה של מלכות , שאלמלא מוראה , איש את רעהו חיים בלעו " . להתפלל על שלומה של מלכות - כש " מלכות " זאת הנה רומא האכזרית ! דברים קשים אלה חוזרים בתקופה המודרנית במשנתו של תומס הובס , ההוגה האנגלי , שלימד , שהאדם הטבעי הוא רשע , וללא גבולות מוסריים כלשהם . הפתרון היחיד , לכאורה , הוא ביצירת שלטון אוטוריטטיבי , שכל אדם מעביר אליו את חרותו שלו ואת סמכויותיו כיחיד , וכחלק של הכלל . מאז , הציעה ההגות הפוליטית פתרונות אלטרנטיביים שונים , ובייחוד וריאציות שונות של דמוקרטיה , שאנו , המאושרים במידה רבה , חיים בהן היום . עם זאת , סבור אני , שאף במשטרים אלה היה רבי חנינא סגן הכוהנים ממשיך להתפלל בנוסח הידוע שלו : הרי המשטר הפוליטי בנוי על חובות ועל איסורים , אך בעיקר על עונשים , על משטרה ועל צבא . ולכאורה , אין לאלה אלטרנטיבה . אלא שבאוזניי מהדהד זיכרון נוסף . חייתי בשעתו תחת משטר צבאי דיקטטורי , ולא ידענו מה ילד יום...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל