אליעזר מרגולין, חרבו והמדליות שקיבל - תצוגה בבית הגדודים Eliezer Margolin, his sword and medals - on display at the Beit Hagdudim Museum