חיילי אחד הגדודים בחזית 'בית החיילים העברי' Troops from one of the Legions "in front of the "Jewish Soldiers Home