אחד מחיילי 'הגדוד הראשון ליהודה' "A soldier in the "First judeans