מחיילי גדוד ,40 מתנדבים מירושלים 1 בנימין עדין, תימני בצלאל, יצחק יציב, דוד בנבנישתי :40lh Jewish Legion soldiers, volunteering in Jerusalem ,Binyamin Adin, Teimani Bezalel, Yitzhak Yatsiv David Benbenishi